Koning Willem-Alexander duikt in het vaccinatieprogramma

Koning Willem-Alexander bracht dinsdagmiddag 9 februari een werkbezoek in het kader van het vaccinatieprogramma COVID-19. Hij bezocht achtereenvolgens de XL-vaccinatielocatie in Houten en het Coronabedrijf in Rijnsweerd van de GGD regio Utrecht en het RIVM in Bilthoven.

Bij de vaccinatielocatie in Houten kreeg de Koning een toelichting op het werk van de GGD, met name rondom het vaccinatieproces. De XL-locatie in Houten telt 24 priklijnen, die openen op basis van het aantal beschikbare vaccins. Per priklijn kunnen, afhankelijk van de doelgroep, gemiddeld 15 personen per uur worden gevaccineerd. Het is één van de twee XL-locaties in de regio. Daarnaast opent de GGD binnenkort meerdere vaccinatielocaties in de regio en worden de mogelijkheden voor een mobiele vaccinatie-unit onderzocht, zodat inwoners dichtbij en laagdrempelig gevaccineerd kunnen worden. De Koning sprak tijdens zijn bezoek medewerkers van de GGD die vaccineren en met nieuwe medewerkers die worden opgeleid voor het vaccineren. Wekelijks worden in Houten circa 250 krachten opgeleid voor alle vaccinatielocaties in de regio Utrecht. Vervolgens kreeg de Koning een rondleiding over de werkvloer. Hij sprak met diverse deskundigen over onder meer het checken van medische gegevens, het voorbereiden van de vaccins, het zetten van de prik en de observatie erna in verband met mogelijke allergische reacties.

Vervolgens bezocht de Koning het hoofdkantoor van het Coronabedrijf van de GGD regio Utrecht. Dit is in april 2020 opgericht, met het doel om taken rondom de coronabestrijding in te richten en daarmee het crisisteam van de reguliere organisatie te ontlasten. Het coronabedrijf is 7 dagen per week van 8.00 uur tot 20.00 uur open en er werken inmiddels ruim 2000 medewerkers. Zij komen onder andere uit de horeca, kunst- en muziekwereld en de evenementenbranche. De Koning sprak met medewerkers en deskundigen van het Klant Contact Centrum en het Team Vaccinatie over onder andere het zoeken van locaties, de planning en de verdeling en distributie van beschikbare vaccins. Daarna volgde een rondetafelgesprek met betrokkenen over het crisisoverleg vaccinatie. Dat wordt vrijwel dagelijks gehouden over thema’s variërend van medisch-inhoudelijk tot logistiek, zoals de bereikbaarheid van locaties door sneeuw.

De Koning sloot zijn bezoek af bij het RIVM in Bilthoven, waar hij een rondleiding kreeg bij het Logistiek Coördinatiecentrum COVID-vaccinatie (LCC). Het RIVM verzorgt de logistieke operatie, bijvoorbeeld de logistieke planning en aflevering van vaccins aan uitvoerende professionals. Voor deze grote logistieke operatie maakt het RIVM gebruik van de denkkracht van externe partijen, waaronder Defensie. Daarna sprak de Koning digitaal verder met diverse inhoudelijk betrokkenen over verschillende thema’s. Zo werd gesproken over de vaccinatiestrategie, de samenwerking met de GGD en opschaling. Ook werd gesproken over de samenwerking met huisartsen, bijvoorbeeld bij niet-mobiele thuiswonende ouderen, en de samenwerking met instellingen voor de vaccinaties van bewoners van verpleeghuizen en de gehandicaptenzorg. De Koning sprak tijdens dit gesprek zijn waardering uit voor al het werk dat de betrokkenen bij de GGD’s en het RIVM verzetten om de vaccinaties mogelijk te maken.

Beeld: NOS.
© Royal TV/Rick Evers. All rights reserved.

Reageer

Royal Insider