Willem-Alexander op buurtbezoek in Woerden

Koning Willem-Alexander bezoekt woensdagmiddag 3 juli de gemeente Woerden. Het bezoek staat in het teken van de ontwikkelingen die een middelgrote gemeente doormaakt op het gebied van wonen en leefbaarheid.

De gemeente Woerden bestaat uit de vestingstad Woerden en de dorpen Harmelen, Kamerik en Zegveld. In totaal wonen er ruim 53.000 inwoners. Rondom de stad Woerden is een groot landelijk gebied.

Het bezoek begint in het St. Antonius Ziekenhuis, locatie Woerden, waar de Koning in gesprek gaat met inwoners en een arts over de veranderingen in de zorg, het gemis van de zorg in de buurt en de herinrichting van het ziekenhuisterrein. Inwoners kunnen bij het ziekenhuis terecht voor polibezoeken, staaroperaties en onderzoeken. Sinds 2017 moeten zij voor veel operaties of spoedeisende hulp verder reizen. Daarna loopt Koning Willem-Alexander naar nieuwbouwproject De Houttuin. Eind 2022 werden hier de eerste woningen opgeleverd. Stapsgewijs verandert het oude bedrijventerrein in een nieuwe woonwijk. De Koning spreekt met enkele bewoners over het wonen in een wijk in verandering.

Vervolgens bezoekt de Koning het Woerdense buitengebied. Bij BoerBert, een melkveebedrijf met 280 biologische melkkoeien, spreekt hij met diverse agrariërs over actuele kwesties die spelen op het platteland. Hierbij is speciale aandacht voor biodiversiteit en bodemdaling. BoerBert kent verschillende bestaansbronnen. Naast een melkveehouderij is het ook een zorgboerderij en een dagbesteding en is er een boerderijwinkel en een peuterspeelzaal.

Het bezoek wordt afgesloten in het Schilderskwartier. Eerst vertellen sportende jongeren bij voetbalkooi ‘De Kooi’ over hun wens voor een Cruyff Court. Aansluitend wandelt Koning Willem-Alexander naar buurtcentrum De Plint. In dit buurtcentrum is onder meer een dagbesteding en worden activiteiten voor en door de wijk georganiseerd. Koning Willem-Alexander spreekt met enkele vrijwilligers van het KookCafé en cliënten van de dagbesteding die een buurtmaaltijd bereiden. Tijdens een gesprek met leden van het wijkplatform wordt ingegaan op de uitdagingen in de wijk zoals leefbaarheid en sociale cohesie. Ook brengt de Koning een kort bezoek aan een les stoelyoga.

Video: © RoyalTV/Rick Evers. All rights reserved.

Reageer

Royal Insider