Máxima praat over toekomst arbeidsmarkt

Als lid van het Nederlands Comité voor Ondernemerschap ging koningin Máxima voor een werkbezoek naar de regio Rotterdam-Rijnmond. Het bezoek stond in het teken van de samenwerking in de regio om werknemers die hun baan verliezen snel weer aan werk te kunnen helpen en om werkgevers met een tijdelijk tekort aan personeel te koppelen aan bedrijven waar onvoldoende werk is.

Koningin Máxima, Geert ten Dam (kroonlid van de SER), FNV-voorzitter Tuur Elzinga en bestuurlijk verbinder van de regionale mobiliteitsteams Ton Heerts namen in Rotterdam deel aan drie gesprekken. Het werkbezoek startte met een gesprek met een aantal ondernemers uit het mkb. Zij hebben verteld over de impact van de coronacrisis op hun bedrijven. Organisaties in de horeca en de retail hebben veel minder werk, terwijl in de zorg, de techniek en de logistiek de vraag naar personeel is gestegen. Bij het tweede gesprek sloten regionale partners aan die ondernemers ondersteunen bij onder meer personele uitdagingen, vraagstukken als gevolg van de coronacrisis en het tijdelijk uitwisselen van medewerkers.
Tot slot spraken Koningin Máxima, Geert ten Dam, Tuur Elzinga en Ton Heerts met bestuurders van de gemeente Rotterdam en regionale onderwijsinstellingen over de Rotterdamse Leerwerkakkoorden. De overheid, het onderwijs en het bedrijfsleven hebben deze akkoorden gesloten om samen te werken aan een toekomstbestendige arbeidsmarkt en aan een goede balans tussen vraag en aanbod van werk in de regio. Leerlingen worden begeleid van school naar werk, werkenden van werk naar werk en werkzoekenden (weer) aan het werk.

 

Tags :

Reageer

Royal Insider