De Oranjes zouden misschien wel de rijkste royals van Europa zijn. Echt duidelijkheid zullen we daar wel nooit over krijgen. Wijlen prins Bernhard klom eens zelf in de pen om het Amerikaanse blad Forbes te corrigeren over het familievermogen. Die spraken steeds over zo’n 2,1 miljard euro, terwijl het nog geen 215 miljoen zou zijn. Privé is privé, maar de RVD bevestigde het contact tussen Bernhard en het blad wel. Ze voegden er wel aan toe: ‘elke bijstelling naar beneden brengt de schattingen dichter bij de waarheid.’ We zullen het nooit weten, verwacht ik, aangezien uw banksaldo, het mijne en dus ook dat van die Oranjes niet openbaar is. Het is en blijft een privévermogen, ook al heeft deze familie dat voor een belangrijk deel aan ‘ons’ te danken en aan de uitzonderlijke positie die ze al eeuwen in Nederland bekleden. Als het nu aan een Kamermeerderheid ligt, moet Willem-Alexander belasting gaan betalen over zijn grondwettelijke uitkering. Want, zo stellen velen, daarin zou hij gelijk moeten zijn aan ons allemaal. We krijgen allemaal een blauwe envelop. Er zijn wel wat kanttekeningen. Inderdaad, Willem-Alexander heeft een boel vrijstellingen. Als hij wat van Beatrix erft, hoeft daar geen belasting over te worden betaald. Daar mag iedereen wat van vinden, maar ik vind het een goed idee. In de loop der eeuwen zijn heel wat landhuizen in de verkoop gegaan en zijn inboedels van adellijke families op veilingen of rommelmarkten terechtgekomen. Bijzondere, eeuwenoude familiecollecties, portretten, besteksets, serviezen of meubels konden niet meer bijeen worden gehouden, omdat het geld ontbreekt om te kunnen behouden wat eigenlijk al die tijd al van de familie was. Bezit waar al belasting over is betaald! Erfbelasting zou eigenlijk voor iedereen moeten worden afgeschaft, maar dat terzijde. Nu blijkt dat ze ook al een tijd geen gebruik maken van de BPM-vrijstelling op auto’s met een AA-kenteken. En over hun privé-inkomen, over aandelen, onroerend goed (zoals Beatrix Kasteel Drakensteyn heeft en Willem-Alexander De Horsten) en andere inkomsten moet ‘gewoon’ vermogensredementsbelasting betalen. Als Máxima haar panty’s afrekent bij de HEMA, krijgt ze niet 21 procent korting op de BTW. Het gaat, in Willem-Alexanders geval, om de 1,1 miljoen die hij per jaar krijgt als salaris, officieel een uitkering genoemd, voor zijn taken als staatshoofd. Dat bedrag is ooit afgesproken en meegegroeid met ambtenarensalarissen. En omdat het uit de schatkist komt, kunnen we daar wel een brutobedrag van maken, zodat er na aftrek van belastingen weer de beloofde 1,1 miljoen euro netto overblijft, maar dan maak je slechts een symbolisch rondje langs de schatkist. Anderen zeggen: heeft hij dat miljoen wel nodig? Willem-Alexander straalt niet de koninklijke grandeur uit als zijn voorgangster, alle onkosten worden op een andere manier vergoed. Neveninkomsten zijn er bovendien genoeg, pacht vanuit De Horsten, omzetten van kroondomein Het Loo en aandelen, uiteindelijk ook allemaal te herleiden zijn naar, of te danken aan, zijn positie. In Engeland krijgt de koning al eeuwenlang zijn inkomsten onder meer uit de opbrengsten van koninklijke landgoederen. En Charles betaalt bovendien vrijwillig inkomstenbelasting. Het beste wat Willem-Alexander zou kunnen doen, is dat voorbeeld volgen. ‘Allen die zich in Nederland bevinden worden toch gelijk behandeld volgens de Grondwet?’ herinnert een brievenschrijver zich in de Volkskrant aan de lezers. Maar hoofdstuk 2 daarvan laat al zien dat iedereen gelijk is, behalve de koning. Geen van ons mag hem als staatshoofd vervangen en wetten ondertekenen. Of zal voorzitter van de Raad van State worden. U en ik mogen gewoon trouwen zonder dat hier gezamenlijk – door het parlement – over gebakkeleid wordt of we het daar wel mee eens zijn. En we krijgen inderdaad ook geen belastingvrij inkomen van de Staat, zoals dat in de Grondwet staat. Maar vóór dat laatste is veranderd, zijn we als minstens weer eens naar de stembus geweest. En als dat allemaal goed is verlopen en een nieuwe Tweede en Eerste Kamer akkoord zijn, zal Willem-Alexander hoogstpersoonlijk zijn handtekening zetten. Hij wel. Want hij is niet gelijk aan ons.

Reageer

Royal Insider