Cijfers bewijzen: Koningspaar komt nauwelijks buiten de Randstad

Nederlanders hebben volgens enquêtes steeds vaker het gevoel dat de Oranjes niet betrokken genoeg zijn bij de samenleving en wat er leeft onder de bevolking. Dat blijkt nu ook te onderbouwen door statistieken van het afgelopen jaar. Voor ruim een derde van alle koninklijke bezoeken kwamen de Oranjes niet ver hun paleis uit en bleven ze in Zuid-Holland. Gecombineerd met de hele Randstad betekent het dat koning Willem-Alexander, koningin Máxima en de andere leden van het Koninklijk Huis liefst 62,4 % van hun bezoeken daar afleggen. Opvallend is dat koning Willem-Alexander het belang van verbinding tussen de regio’s aanhaalde in de kersttoespraak. “Want wat zou de Randstad zijn zonder de Regio? En de Regio zonder de Randstad? We hebben elkaar broodnodig.”

Eerder zag de spreiding er niet zo slecht uit als dit jaar. Juist nu zijn de Oranjes zich ervan bewust dat er wat te winnen valt bij het volk. Nog maar 47 % van het volk zei in de jaarlijkse Koningsdagenquête van Ipsos ‘vertrouwen’ of ‘veel vertrouwen’ in de koning te hebben. Dat was in 2020 nog 76 procent. Dat vertrouwen is mogelijk in twee provincies nog wat verder gedaald. Van alle bezoeken die leden van het Koninklijk Huis afgelopen jaar aflegden, waren er nul in Drenthe en Friesland. De Drentse commissaris van de koning, Jetta Klijnsma, geeft aan “dat het inderdaad weer eens tijd wordt” en dat zij en de burgemeesters het heel leuk zouden vinden als Koningsdag in Drenthe plaats zou vinden. Anderzijds snapt zij ook dat Drenthe gemeten naar het aantal inwoners een kleine provincie is, en dat dat meeweegt in de verdeling. “We hebben bijvoorbeeld niet zo veel inwoners als Noord-Holland.”

Wat uit de statistieken ook te herleiden is, is dat de zwaarste last op de agenda van koningin Máxima niet een van de taken in Nederland betreft, maar haar VN-functie is. Afgelopen jaar had Máxima 32 afspraken of dagen met afspraken (zoals bij buitenlandse bezoeken) in haar officiële agenda als pleitbezorger, naast alle wekelijkse overleggen die ze pleegt met onder meer haar kantoor in New York die niet in de agenda vermeld staan. Ter vergelijking: muziekonderwijs gold jarenlang als Máxima’s paradepaardje, maar afgelopen jaar kwam ze slechts vier keer in actie voor Méér Muziek in de Klas. Evenveel afspraken had ze onder de vlag van MIND Us, de organisatie voor mentale gezondheid van jongeren die in maart door de koningin werd gelanceerd.

Willem-Alexander is minder zichtbaar dan zijn vrouw, maar heeft meer werk vanuit ‘huis’. Op het paleis had hij ruim 180 ontmoetingen. Zo ontving hij op Paleis Noordeinde 38 nieuwe buitenlandse ambassadeurs (en daarmee ook 76 geloofsbrieven) en waren er heel wat beëdigingen op Noordeinde en Huis ten Bosch. 28 personen, met name staatsraden, plus 24 leden van het vierde kabinet-Rutte, die in één ceremonie hun eed of gelofte aflegden. Niet uit de agenda van het koningshuis, maar uit die van de premier valt op te maken dat Rutte en Willem-Alexander elkaar 23 keer zagen in 2022. In 2021 was dat nog 25 keer. Ondanks dat aantal blijft de RVD spreken over het ‘wekelijkse gesprek’ tussen koning en minister-president.

Reageer

Royal Insider