Verdwijnt Gouden Koets van Prinsjesdag? RVD verwijdert passage over terugkeer op website

‘De Gouden Koets zal na afronding van de restauratie weer ingezet worden op Prinsjesdag’ vermeldde de website van het Koninklijk Huis enkele jaren. Deze passage is begin september echter verdwenen. Koning Willem-Alexander wilde voor de zomervakantie nog geen antwoord geven op de discussie over de inzet van het rijtuig. Hij volgde de discussie, maar eerst moest de Gouden Koets worden gerestaureerd. ‘Zodra die in volle glorie is hersteld, zullen we daarna bepalen wat ermee gebeurt’, aldus Willem-Alexander. Door de aanpassing op de website staat dus niet meer buiten kijf dat het gouden staatsierijtuig dat koningin Wilhelmina cadeau kreeg weer wordt ingezet.

Volgens de koning is het niet de bedoeling dat de panelen met verwijzingen naar het koloniale verleden worden vervangen. De koets wordt gerestaureerd in originele staat om ook weer te kunnen rijden.Geruchten zeggen dat de Gouden Koets zal worden tentoongesteld op het volgend jaar te heropenen Paleis Het Loo in Apeldoorn.

 

Reageer

Royal Insider