“Willem-Alexander jaagt één keer per jaar op Kroondomein”

Al jaren is er veel discussie rondom Kroondomein Het Loo. Het jagen in deze bossen rond Apeldoorn zou niet meer van deze tijd zijn. Bovendien zou koning Willem-Alexander de subsidie voor het onderhoud van het bos onterecht hebben ontvangen, omdat hij het langer sluit dan gebruikelijk is. Er is ook veel onduidelijkheid geweest of de koning nog daadwerkelijk gebruik maakt van de jacht als een deel van het Kroondomein voor drie maanden gesloten is voor publiek. De Rijksvoorlichtingsdienst laat nu weten dat de koning gemiddeld één dagdeel per jaar gebruik maakt van zijn jachtrecht. Andere leden van de koninklijke familie jagen incidenteel ook, mits zij in het bezit zijn van een jachtakte. Altijd gebeurt dat onder één op één begeleiding en toezicht van faunabeheerders, vanwege hun kennis van de wildstand op het landgoed.

Onderdeel van het faunabeheer is het voorkomen van overpopulatie door het afschot van wild. Het afschot op Kroondomein Het Loo wordt voor bijna 90 procent uitgevoerd door professionele faunabeheerders. Naast hen en de leden van de koninklijke familie wordt er geschoten door studenten van het IPC Groene Ruimte die een deel van hun opleiding Praktisch Grofwildbeheer volgen op Kroondomein Het Loo en andere delen van de Veluwe.

Reageer

Royal Insider