Wat een week was het! Voor de fans van het koningshuis was het er een om de vingers bij af te likken. Tussen het werken door – schrijven voor Weekend, de kijkers en luisteraars te woord staan voor onder meer Radio 2, Vandaag Inside, Editie NL én Blauw Bloed – waren mijn ogen op de BBC gepriemd. Ik heb er enorm van genoten. Voor ons in Nederland zijn 4 en 5 mei natuurlijk momenten die jaarlijks in de agenda’s van de koning en koningin staan. Dat betekende dat ze niet naar de receptie van koning Charles konden gaan. Hij hield een bescheiden feestje op de avond van 5 mei voor gasten die voor de kroning alvast in de stad waren, terwijl Willem-Alexander en Máxima meezongen tijdens het concert op de Amstel op Bevrijdingsdag. En dus werd besloten dat prinses Beatrix en prinses Amalia de honneurs mochten waarnemen. Een privéreceptie, waarvan ‘we’ blij mogen zijn dat er überhaupt een fotograaf bij aanwezig mocht zijn. De sfeer leek er ontspannen te zijn. Er werd veel gelachen. Het was een reünie van royals die van over de hele wereld waren samengekomen in Londen. Sommigen zien of spreken elkaar geregeld, zoals de Scandinavische troonopvolgers. Anderen, zoals de Maleisische koning en koningin, maken dit niet zo vaak mee. Enerzijds logisch, zij worden voor vijf jaar gekozen. Ze maakten heel wat foto’s en selfies met andere royals. Niets menselijks is ze soms vreemd. Het is jammer dat ik niet als een vlieg op de muur in Buckingham Palace verslag kon doen. Ongetwijfeld was dit het moment dat onze voormalige vorstin een bijzonder onderonsje had met Koning Charles. Die was nog op háár inhuldiging geweest en was er ook 33 jaar na dato weer bij toen zij in 2013 het stokje overdroeg aan Willem-Alexander. Nu kon zij de vólgende generatie aan hem voorstellen. Al zou er maar een microfoontje opgespeld zijn bij Charles, ik zou het heerlijk vinden om te horen. Het geeft namelijk een beeld van hoe de onderlinge verhoudingen zijn. Vroeger schreven de royals alleen brieven naar elkaar. ‘Dear cousin,’ beste neef, als er naar een collega-koning werd geschreven, ook als die helemaal geen directe familie was, laat staan een volle neef. Hoe gaat dat nu? We zagen op foto’s ook Amalia met een typische Beatrix-blik: haar hand op het hart, haar ogen gesloten, terwijl ze een opmerking maakt naar prins Albert van Monaco. Zouden ze elkaar een beetje kennen? Toen hij bij de inhuldiging was van Willem-Alexander was zij een meisje van 9 en hij al een vijftiger. Zo was ik zelf ook verrast dat Willem-Alexander en Máxima goed contact hadden met de generaties-oudere Elizabeth en Philip, buiten de officiële momenten om. Ze dineerden wel eens informeel met elkaar in het privé-appartement op Windsor Castle bijvoorbeeld. Ik had het contact veel formeler en afstandelijker verwacht. Voor Amalia in de rij was koning Filip, die zijn oudste dochter Elisabeth voorstelde. Met haar zou Amalia in een WhatsApp-groepje zitten, met daarin meerdere collega-troonopvolgers van dezelfde generatie. De tijd van telegrammen naar elkaar sturen ligt gelukkig ver achter ons. Dat ik dáár niet bij kon zijn, gaf me de gelegenheid om naar Wageningen te gaan, daar waar Pieter van Vollenhoven al sinds jaar en dag bij de herdenking en het defilé op 5 mei is bij Hotel de Wereld. ‘U gelooft het niet,’ vertelde Pieter me, ‘ze hebben me er ooit bij het comité gevraagd om de nieuwe generatie erbij te betrekken.’ De man van prinses Margriet moest er zelf ook om lachen. Vroeger was prins Bernhard er altijd bij in Wageningen. Hopelijk wordt er al nagedacht wie ooit het stokje van Pieter overneemt.

Reageer

Royal Insider