‘Prins Bernhard beschermde nazibroer via de paus’

Prins Bernhard mag dan al ruim zestien jaar geleden zijn overleden, de koninklijke familie is nog niet van hem af. Ook na zijn dood blijft de prins en echtgenoot van koningin Juliana voor opschudding zorgen. Ter gelegenheid van Openbaarheidsdag zijn nu, na het verstrijken van 75 jaar geheimhouding, stukken uit het Nationaal Archief openbaar geworden die meer inzicht geven over de handel en wandel van de prins. Weekblad Weekend heeft de stukken in handen en concludeert daaruit onder meer dat de prins vanuit Londen druk bezig was om zijn moeder en broer, prinses Armgard en prins Aschwin von Lippe-Biesterfeld in veiligheid te brengen.
Aschwin von Lippe was officier bij de Wehrmacht, maar werd uit het leger gezet toen Bernhard zich negatief uitliet over nazi-Duitsland en Adolf Hitler.

Bernhard gebruikte daarvoor het hele ambtelijke apparaat dat nog in werking was. De ministers die vanuit Londen opereerden en de diplomatieke dienst door heel Europa moesten tal van brieven, berichten en telegrammen van de prins en zijn familie naar elkaar doorsturen. Daarnaast heeft hij via ambassadeurs in onder meer Spanje, Zweden, Zwitserland en Portugal geprobeerd om berichten bij de paus te krijgen, zodat zijn familie kon onderduiken bij de nuntius van de paus in Berlijn, de pauselijke ambassadeur in Duitsland. Bernhard bracht daarvoor zelfs een persoonlijk bezoek aan de paus in het Vaticaan.

Op de foto: koningin Wilhelmina, prinses Armgard met achter haar prins Aschwin, prins Bernhard en prinses Juliana.

Reageer

Royal Insider