Koning Albert akkoord voor DNA-test Delphine Boël, maar blijft tijd rekken

Vorige week donderdag maakte het Hof van Beroep bekend dat koning Albert 5.000 per dag zal moeten betalen aan Delphine, als hij langer weigert zijn DNA af te staan. Al in oktober vorig jaar werd het voormalige Belgische staatshoofd al gevraagd zijn DNA af te staan, om zo officieel vast te stellen dat hij de vader is van Delphine Boël. Daar kreeg koning Albert drie maanden de tijd voor. In februari ging hij echter in cassatie. Dat betekent dat alle beslissingen worden opgeschort, totdat zij een vonnis hebben geveld. ‘Zoals iedere andere burger in die situatie wil hij een serene toegang tot het gerecht. Hij vraagt niets anders dan dat men de wet toepast,’ zei zijn advocaat toentertijd. Het Hof van Cassatie bekijkt of alles volgens de juiste procedures is gelopen, wat doorgaans vele maanden duurt. Het lijkt er daardoor op dat koning Albert alles zal doen om niet bij leven te hoeven erkennen dat Delphine zijn dochter is.

Achtergrond:
Delphine Boël werd geboren als de dochter van barones Sybille de Selys Longchamps. Ze had tussen 1966 en1984 een relatie met (toen nog prins) Albert. Hij was indertijd nog slechts voor de wet getrouwd met Paola. Jacques Boël werd na een huwelijk met de barones de wettige vader. Vanwege de rechtszaak om het vaderschap, onderging ook Jacques Boël een DNA-test, om te bewijzen dat hij het niet is. Volgens intimi van Delphine is het haar niet om geld of een titel te doen. Jacques Boël is vele malen rijker dan de koning.

Reageer

Royal Insider